Genivig

Haziran 3, 2018 6:56 pm Published by Leave your thoughts
İLACIN ETKEN MADDESİ

Her bir flakon, 5g insan plazma proteini (IgG) içerir. [1 mL çözelti 0.05 g insan plazma proteini içerir (% 5)].

ENDİKASYONLARI

Primer immün yetmezlik sendromları
Ciddi enfeksiyonlarla seyreden ve sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma ve kronik lenfositik lösemi
Allojenik kemik iliği nakli sürecinde gelişen immün yetmezlik tedavisinde
AIDS’li çocuklarda tekrarlayan enfeksiyon durumlarında (Pediyatrik HIV enfeksiyonunda)
Guillain Barre sendromunda
Steroid tedavisinde dirençli ve klinik kanamalarla giden immün trombositopenik purpurada
ITP hastalarında trombositopenik dönemde yapılacak cerrahi ve splenektomiye hazırlık amacıyla
Bulber tutulumu olan Myastenia gravis’de
Kawasaki hastalığında
Gebeliğe sekonder immüntrombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliğinde endikedir.

TİCARİ TAKDİM

Ticari ambalaj kutusunda 100 mL çözelti içeren, 1 adet flakon olarak sunulmaktadır.

POZOLOJİ

İntravenöz infüzyon şeklinde uygulanır. Endikasyonlara bağlı olarak doz ve uygulama (yerine koyma veya immünomodülasyon), hastaların immün sisteminin durumuna, hastalığın şiddeti ve kişinin toleransına bağlıdır. Her hastada dozun kişiselleştirilmesi gerekebilir. 1.0 mL/dakika başlangıç hızında % 5 glukoz solüsyonu ile bir ya da iki kere seyreltilmiş ya da direkt olarak intravenöz olarak uygulanır. 15 dakika sonra bir reaksiyon olmadığında dozaj artırılabilir ancak, maksimum hız 3.0mL/dakika’yı aşmamalıdır (yaklaşık 60 damla/dakika).

GERİ ÖDEME DURUMU

Ödenir

RUHSAT SAHİBİ

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Categorised in:

This post was written by admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir