Tysabri

Haziran 3, 2018 6:16 pm Published by Leave your thoughts

Apo-Go

İLACIN ETKEN MADDESİ

15 ml’lik konsantre çözeltinin her ml’si 20 mg natalizumab içerir.

ENDİKASYONLARI

TYSABRİ, yüksek derecede aktif relapsing remitting multipl sklerozda hastalığı modifiye eden tekli tedavi olarak, aşağıdaki hasta grupları için endikedir:
• Beta interferon ile tedaviye rağmen yüksek hastalık aktivitesi olan hastalar
Bu hastalar, beta interferona tam ve yeterli yanıt vermeyen (genelde en az bir yıllık tedavi) hastalar olarak tanımlanabilir. Hastalar tedavi altındaki bir önceki yılda en az 1 relaps geçirmiş olmalı ve hastaların beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)’sinde en az 1 adet Gadolinium-artırıcı lezyon veya en az 9 adet T2-hiperintens lezyonu bulunmalıdır.  Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, değişmeyen veya artan relaps oranı veya devam eden şiddetli relapsları olan hastalarda “yanıtsız” olarak tanımlanabilir.
veya
• Bir önceki mevcut MRG ile kıyaslandığında, T2 lezyon yükünde anlamlı bir artış veya beyin MRG’sinde bir veya daha fazla Gadolinium artırıcı lezyonları olan ve bir yıl içinde iki veya daha fazla özürlülük yaratan relapslar ile tanımlanan; hızlı gelişen şiddetli relapsing-remitting multipl sklerozlu hastalar.

TİCARİ TAKDİM

İnfüzyon için konsantre çözelti içeren flakon.
Konsantre çözelti; renksiz, berrak ile hafif opelesan olup partikül içermez.

POZOLOJİ

TYSABRİ 300 mg, her dört haftada bir intravenöz infüzyon ile uygulanır.

GERİ ÖDEME DURUMU

Ödenir

RUHSAT SAHİBİ

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Categorised in:

This post was written by admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir