MicrosoftTeams-image (14).png

Politikalar

Bağış ve Yardım

Bilgilendirme

Kar Dağıtım

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme

Komite Çalışma Usül ve Esasları

Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Usül ve Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usül ve Esasları

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Usül ve Esasları

Prosedürler

Kamuyu Aydınlatma Prosedürü