top of page
f05c7e_063b5dd312b04a21bc88d0fb312303fb_mv2.webp

KURUMSAL YAPI

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.04.2021 tarih ve 19/595 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketimizin 2021-2025 yılları için kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL’dir. 300.000.000 TL olan sermayenin 55.000.000 TL’lik kısmı A grubu, 245.000.000 TL’lik kısmı ise B grubu paylardan oluşmaktadır.  


Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. Maddesine göre, A grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazına sahiptir. Ayrıca, “Genel Kurul” başlıklı 10. Maddesine göre, her bir A grubu pay Genel Kurul’da beş (5) oy hakkına sahiptir. 


Şirket sermayesi 14.09.2021 tarih ve 10408 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir. 

YÖNETİM KURULU

ag.jpg

Abidin GÜLMÜŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

5-Tolga KIZILTAN.jpg

Tolga KIZILTAN

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

2-Ömer DİNÇER.jpg

Ömer DİNÇER

Yönetim Kurulu

Başkan Vekili

3-Şükrü TÜRKMEN.jpg

Şükrü TÜRKMEN

Yönetim Kurulu

Başkan Vekili

4- Berna Özavcı.jpg

Bernay ÖZAVCI

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

ÜST YÖNETİM

ag.jpg

Abidin

GÜLMÜŞ

Yönetim Kurulu

Başkanı

5-Tolga KIZILTAN.jpg

Tolga

KIZILTAN

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

9-Y.Selin GÜLMÜŞ KOLAY.jpg

Y. Selin GÜLMÜŞ KOLAY

Genel Müdür Yardımcısı

(Strateji ve Kurumsal Gelişim)

2-Ömer DİNÇER.jpg

Ömer

DİNÇER

Yönetim Kurulu

Başkan Vekili

6-Deniz KARAGÜLLE.jpg

Deniz

KARAGÜLLE

Global (Satış & Pazarlama) Genel Müdür Yardımcısı

3-Şükrü TÜRKMEN.jpg

Şükrü

TÜRKMEN

Yönetim Kurulu

Başkan Vekili

7-Eda GÜLMÜŞ DEMİR.jpg

Eda GÜLMÜŞ DEMİR

Genel Müdür Yardımcısı

(Dış Ticaret)

4- Berna Özavcı.jpg

Bernay

ÖZAVCI

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

8-Nadir ULU.jpg

Nadir

ULU

Genel Müdür Yardımcısı

(AR-GE ve Klinik Operasyonlar)

ESAS SÖZLEŞME

Ticaret Unvanı: Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sicil No: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü – 131040

Esas Sözleşme

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Ekran Alıntısı_edited_edited.jpg

Yatırımcı İlişkileri Raporlarını İncelemek İçin

bottom of page