top of page

GEN Enerji Politikası

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. üretim ve diğer tüm faaliyetlerinde enerji verimliliği için, enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltmayı, uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini artırmayı temel amaç edinmiş bir şirket olarak;

 1. Enerji yönetimi amaç ve hedefleri doğrultusunda enerji performansını gözden geçirerek sürekli iyileştirmenin sağlanması ve enerji yoğunluğunun düşürülmesini.

 2. Sistem ve süreçlerin tasarımında enerji verimliliğinin ön planda tutulmasını,

 3. Enerji ile ilgili yasal ve diğer zorunluluklarının yerine getirilmesini,

 4. Teknolojilerin sürekli takibi ile enerji verimliliği yüksek ürünlerin tedarik edilmesini ve bunu destekleyecek hizmet alımlarının en doğru ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini,

 5. Çalışanların enerji verimliliği sistemine dahil edilerek enerji verimliliği sisteminin gerekliliklerinin yerine getirilmesinin sağlanmasını ve fikir, önerilerinin almasını,

 6. Paydaşlarımızın enerji verimliliği sürecine dahil edilmesini,

 7. Enerjiyi verimli kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlanmasını,

 8. Amaç ve hedeflere ulaşmak için bilginin ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını,

 9. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını,

 10. Doğal kaynakların kullanımının enerji verimliliği çerçevesinde kademeli olarak azaltılmasını,

 11. Şirketin büyüme eğilimi ile orantılı olarak enerji tüketiminin yeni gelişen teknolojiler vasıtasıyla azaltılmasını

taahhüt eder.

bottom of page