top of page
Mikroskop

TEDAVİ ALANLARIMIZ

Başta Nöroloji, Endokrinoloji ve Nefroloji olmak üzere Onkoloji, Hematoloji ve Pediatri branşlarında, ender görülen hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişen fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde kullanılan ürünlerimizle nadir çözümler üretmeye devam ediyoruz.

Sayfada hızlı gezinmek için aşağıdaki görsellere tıklayabilirsiniz. 

MS

Hastalığı

Parkinson

3d-medical-background-with-virus-cells-dna-strand.jpg

Kök Hücre

doctor-looks-liver-hologram-checks-test-result-virtual-interface-analyzes-data-liver-disea

Wilson

dna-helix-structure-closeup.jpg

Fabry

human-liver-3d-illustration.jpg

hATTR

MLD

Nöroblastom

dna.jpg

PFIC

active-nerve-cells.jpg

Porfiri

doctor-looks-kidney-hologram-checks-test-result-virtual-interface-analyzes-data-kidney-dis

PH1

doctor-looks-kidney-hologram-checks-test-result-virtual-interface-analyzes-data-kidney-dis

Renal Hücreli

Karsinom

3d-medical-showing-brain-with-tumor-growing.jpg

SSS

Tümörleri

doctor-looks-liver-hologram-checks-test-result-virtual-interface-analyzes-data-liver-disea

Hepatosellüler

Karsinom

Multipl Skleroz (MS) Hastalığı

Multipl Skleroz (MS) inflamasyon, demyelinizasyon ve akson hasarı ile karakterize otoimmün bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Myelin kılıflar, oligodendrositler ve daha az oranda akson ve sinir hücresinin kendisi hasarlanır.

dna-structure-2021-08-26-18-26-31-utc.jpg
MS
human-brain-2021-08-26-15-33-00-utc.jpg

Parkinson Hastalığı

Parkinson hastalığı, beyinde dopamin isimli maddenin eksikliğine yol açan, nöron kaybı ile meydana gelen nörolojik bir rahatsızlıktır. Hastalığın başlangıç yaşı genelde 60 yaş üzeridir. Yaygın olarak görülen semptomlar; El, kol, bacak ve çenenin titremesi, gövde ve uzuvlarda meydana gelen katılık ve hareketlerde yavaşlamadır.

Parkinson

Kök Hücre Nakli

Kök hücre, insan bedeninde her dokunun oluşmasını, çoğalmasını veya onarımını sağlayan asıl hücrelerdir. Örneğin karaciğer için kendi kök hücresi, sinir dokusu için kendi kök hücresi, kan için ise kendi kök hücresine ihtiyaç vardır. Kan yapımı açısından kök hücrelerin (hematopoietik kök hücre) en çok bulunduğu yer kemik iliğidir.

3d-medical-background-with-virus-cells-dna-strand.jpg
Kök Hücre
doctor-looks-liver-hologram-checks-test-result-virtual-interface-analyzes-data-liver-disea

Wilson Hastalığı

Wilson hastalığı bakır metabolizma bozukluğuna bağlı olarak gelişen kalıtsal bir hastalıktır. Etkilenen kişilerde karaciğer ve beyin başta olmak üzere pek çok organ bakır birikiminden etkilenebilir. Wilson hastalığı her yaşta semptomatik olarak ortaya çıkabilir, ancak çoğunlukla 5 ile 35 yaşları arasında görülmektedir.

Wilson

Fabry Hastalığı

Fabry hastalığı, ilk olarak 1898 yılında William Anderson ve Johannes Fabry tarafından tanımlanmış olan genetik bir lizozomal depo bozukluğudur . Fabry hastalığı, X kromozomu üzerindeki alfa galaktosidaz A (αGAL A) enzimini kodlayan GLA geninde zararlı bir mutasyonun varlığından kaynaklanır, bu da enzimin substratının ilerleyici birikimi ile sonuçlanır.

dna-helix-structure-closeup.jpg
Fabry
human-liver-3d-illustration.jpg

Kalıtımsal Transtretin Amiloidoz (hATTR)

Transtiretin proteini, başta karaciğer olmak üzere koroid pleksus, ince bağırsak ve retinal pigment epitelinden üretilir ve A vitamini ile tiroksinin (T4) taşınmasından sorumludur. TTR geninde meydana gelen mutasyonlar sonucu dengeli yapısını kaybeden protein, çözülemeyen amiloid fibrillere dönüşür.

hATTR
MLD

Metakromatik Lökodsitrofi (MLD)

Kısaca ARSA adı verilen arilsüfataz A enziminin eksikliği ile karakterize otozomal resesif genetik geçişli bir lizozomal depo hastalığıdır. ARSA sentezi için gerekli Arilsülfataz A geni, 22q13.33 kromozomunda bulunur. Mutasyon yaygın olarak missense mutasyondur. Enzim eksikliği periferik ve merkezi sinir sisteminde sülfatid birikimi ve bu birikim sonucunda sinir sisteminde yaygın demiyelinizasyon ile sonuçlanır.

3d-medical-background-with-dna-strands.jpg
hologram-kidneys-human-body_edited.jpg

Nöroblastom

Nöroblastom, en sık bebeklerin ve 5 yaşından küçük çocukların beyin dışındaki sinir hücrelerinde başlayan solid kanserli bir tümördür. Doğumdan önce bir bebekte oluşabilir ve bazen doğum öncesi (doğumdan önce) ultrason sırasında bulunabilir. Daha nadiren, nöroblastom daha büyük çocuklarda, ergenlerde ve genç erişkinlerde de gelişebilir.

Nöroblastom

PFIC Hastalığı

Progresif familyal intrahepatik kolestaz (PFIC), sıklıkla erken süt çocukluğu ve çocukluk döneminde görülen, yaşamın ilk dekadında siroza ilerleyen, otozomal resesif geçişli, nadir bir kolestaz formudur. Hepatobiliyer taşıyıcı proteinleri kodlayan genlerdeki mutasyonlar sonucu gelişmektedir.

dna.jpg
PFIC
active-nerve-cells.jpg

Porfiri

Porfiri, porfirin adı verilen maddelerin vücutta biriktiği, cildi veya sinir sistemini olumsuz yönde etkileyen bir grup karaciğer rahatsızlığıdır. Semptomların hızlı başlaması ve süresinin kısa olması nedeniyle sinir sistemini etkileyen tipleri akut porfiri olarak da bilinir.

Porfiri

PRİMER HİPEROKSALÜRİ TİP 1 (PH1)

Primer Hiperoksalüri, karaciğerde peroksizmal bir enzimin genetik bozukluğundan kaynaklanan nadir görülen bir hastalıktır. Böbreklerde taş ve kalsiyum birikimi ile karakterize, idrardaki kalsiyum oksalatın birikmesi sonucu oluşan bir ailevi geçişli metabolik hastalıktır.

doctor-looks-kidney-hologram-checks-test-result-virtual-interface-analyzes-data-kidney-dis
PH1
SSS Tümör
3d-medical-showing-brain-with-tumor-growing.jpg

SSS Tümörleri

Birincil beyin tümörleri, beynin kendisinden veya beyni örten zarlar (meninksler), kraniyal sinirler, hipofiz bezi veya epifiz bezi gibi ona yakın dokulardan kaynaklanır. Birincil beyin tümörleri, normal hücreler DNA'larında değişiklikler (mutasyonlar) geliştirdiğinde başlar. Bir hücrenin DNA'sı, bir hücreye ne yapması gerektiğini söyleyen talimatları içerir.

Renal Hücreli Karsinom

Renal hücreli karsinom, yetişkin böbrek kanserlerinin yaklaşık %85’ini oluşturan en yaygın türüdür. Bu kanser türü, böbreğin filtrasyon sistemini oluşturan proksimal renal tübüllerde gelişir. Renal hücreli karsinom, tüm yetişkin kanser türlerinin %2-3’lük bir kısmını oluşturur. Dünya genelinde 2020 verilerine göre şu anda 431.000 kişi böbrek kanseri tanısı almışken, renal hücreli karsinom bunların yaklaşık %85’inin oluşturur. 

doctor-looks-kidney-hologram-checks-test-result-virtual-interface-analyzes-data-kidney-dis
Karsinom
doctor-looks-liver-hologram-checks-test-result-virtual-interface-analyzes-data-liver-disea

Hepatosellüler Karsinom

Hepatoselüler karsinom, karaciğerinizde başlayan bir kanserdir. Diğer organlardan karaciğere yayılan "ikincil" karaciğer kanserlerinden farklıdır. Erken yakalanırsa, bazen ameliyat veya nakil ile tedavi edilebilir. Daha ileri vakalarda tedavi edilemez, ancak tedavi ve destek, daha uzun ve daha iyi yaşamanıza yardımcı olabilir.

Hepato
bottom of page