MicrosoftTeams-image (14).png

Finansal Raporlar

1 Ocak – 31 Mart 2022 Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

1 Ocak – 31 Aralık 2021 Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

1 Ocak – 30 Eylül 2021 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Faaliyet Raporları

1 OCAK– 31 MART 2022 Ara Dönem Faaliyet Raporu

1 Ocak– 31 Aralık 2021 Dönemi Faaliyet Raporu

1 Ocak– 30 Eylül 2021 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Diğer Raporlar

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu - I

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu – II

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu-II

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu - III

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu – IV

Ekran Alıntısı_edited_edited.jpg

Yatırımcı İlişkileri Raporlarını İncelemek İçin

Yatırımcı Bilgilendirme Dokümanları

2022 Yılı Birinci Çeyrek Finansal ve Operasyonel Performansının Değerlendirmesi