MicrosoftTeams-image (14).png

Finansal Raporlar

1 Ocak – 31 Mart 2022 Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

1 Ocak – 31 Aralık 2021 Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

1 Ocak – 30 Eylül 2021 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Faaliyet Raporları

1 OCAK– 31 MART 2022 Ara Dönem Faaliyet Raporu

1 Ocak– 31 Aralık 2021 Dönemi Faaliyet Raporu

1 Ocak– 30 Eylül 2021 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Diğer Raporlar

2022 Yılı Birinci Çeyrek Finansal ve Operasyonel Performansının Değerlendirmesi

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu - I

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu – II

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu-II

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu - III

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu – IV