top of page
f05c7e_063b5dd312b04a21bc88d0fb312303fb_mv2.webp

KURUMSAL YAPI

YÖNETİM KURULU

ag.jpg

Abidin GÜLMÜŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

5-Tolga KIZILTAN.jpg

Tolga KIZILTAN

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

2-Ömer DİNÇER.jpg

Ömer DİNÇER

Yönetim Kurulu

Başkan Vekili

3-Şükrü TÜRKMEN.jpg

Şükrü TÜRKMEN

Yönetim Kurulu

Başkan Vekili

4- Berna Özavcı.jpg

Bernay ÖZAVCI

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

ÜST YÖNETİM

ag.jpg

Abidin

GÜLMÜŞ

Yönetim Kurulu

Başkanı

5-Tolga KIZILTAN.jpg

Tolga

KIZILTAN

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

9-Y.Selin GÜLMÜŞ KOLAY.jpg

Y. Selin GÜLMÜŞ KOLAY

Genel Müdür Yardımcısı

(Strateji ve Kurumsal Gelişim)

2-Ömer DİNÇER.jpg

Ömer

DİNÇER

Yönetim Kurulu

Başkan Vekili

6-Deniz KARAGÜLLE.jpg

Deniz

KARAGÜLLE

Global (Satış & Pazarlama) Genel Müdür Yardımcısı

3-Şükrü TÜRKMEN.jpg

Şükrü

TÜRKMEN

Yönetim Kurulu

Başkan Vekili

7-Eda GÜLMÜŞ DEMİR.jpg

Eda GÜLMÜŞ DEMİR

Genel Müdür Yardımcısı

(Dış Ticaret)

4- Berna Özavcı.jpg

Bernay

ÖZAVCI

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

8-Nadir ULU.jpg

Nadir

ULU

Genel Müdür Yardımcısı

(AR-GE ve Klinik Operasyonlar)

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.04.2021 tarih ve 19/595 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketimizin 2021-2025 yılları için kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL’dir. 300.000.000 TL olan sermayenin 55.000.000 TL’lik kısmı A grubu, 245.000.000 TL’lik kısmı ise B grubu paylardan oluşmaktadır.  


Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. Maddesine göre, A grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu’na aday gösterme imtiyazına sahiptir. Ayrıca, “Genel Kurul” başlıklı 10. Maddesine göre, her bir A grubu pay Genel Kurul’da beş (5) oy hakkına sahiptir. 


Şirket sermayesi 14.09.2021 tarih ve 10408 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir. 

ortaklık yapısı güncel.JPG

ESAS SÖZLEŞME

Ticaret Unvanı: Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sicil No: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü – 131040

Esas Sözleşme

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Ekran Alıntısı_edited_edited.jpg

Yatırımcı İlişkileri Raporlarını İncelemek İçin

bottom of page