top of page

Acerca de

dna-structure-2021-08-26-18-26-31-utc.jpg

Multipl Skleroz (MS) Hastalığı*

Multipl Skleroz Nedir?

Multipl Skleroz (MS) inflamasyon, demyelinizasyon ve akson hasarı ile karakterize otoimmün bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Myelin kılıflar, oligodendrositler ve daha az oranda akson ve sinir hücresinin kendisi hasarlanır.

Hastalık sıklıkla genç yetişkinlerde ortaya çıkar. Prevalansı coğrafi özelliklere bağlı olarak 100.000 de 2 ile 200 arasında değişmektedir.

İlk olarak 1868 yılında Jean-Martin Charcot tarafından bildirilmiştir. MS kronik bir hastalıktır. Bir bölümü ataklarla seyrederken bir bölümü baştan veya sonradan ilerleyici olarak seyreder.

Multiple Skleroz Belirtileri Nelerdir?

MS hastalarında SSS hasarına bağlı tüm belirti ve bulgular ortaya çıkabilirse de bazıları çok sık bazıları da kırmızı bayrak kabul edilecek kadar seyrek ortaya çıkarlar. Ekstremitelerde güçsüzlük, duysal belirtiler, ataksi, mesane problemleri, yorgunluk, diplopi, görme bulanıklığı gibi görsel belirtiler, dizartri, bellek-konsantrasyon-dikkat bozukluğu gibi kognitif belirtiler sık görülen belirtilerdir. Buna karşılık hareket bozuklukları, epileptik nöbet, başağrısı, demans düzeyinde kognitif yıkım, kortikal belirtiler, işitme kaybı, amyotrofi seyrek görülen belirti ve bulgulardır.

MS Hastalığının Klinik Seyir Tipleri Nelerdir?

*Kaynak: MS Tanı ve tedavi Kılavuzu, 2018

Klinik seyir dört başlık altında tanımlanmaktadır;

 • Ataklarla seyreden (RRMS)

  • Akut atakları izleyen tam ya da tama yakın düzelme dönemleri mevcutturAtaklar arasında hastalıkta ilerleme gözlenmez.

 •  Sekonder progresif (SPMS)

  •  Ortalama 5-6 yıllık erken dönem sonrası ikincil ilerleyici dönemdir. Atak ve iyileşmeler ile giden bir dönemin ardından atak sayısının azaldığı, düzelmenin az olduğu, özürlülüğün giderek arttığı tablolardır.

 • Progresif- Relapsing

  • Başlangıçtan itibaren ataklar yaşansa da sürekli bir ilerleme mevcuttur.

 • Primer progresif (PPMS)

  •  Genellikle iyileşme kaydedilmeden, başlangıçtan itibaren hastalığın ilerlemesi ile karakterize seyir gösteren tablodur.

  • Seyir hızlı ya da yavaş olabilir. Benign MS ciddi sekel bırakmayan seyrek ataklar ile karakterize, MRG de düşük lezyon yükünün saptandığı retrospektif olarak konulan bir tanıdır. Hastalığın başlangıcından 15 yıl sonra EDSS skorları ≤ 3 olan hastalar benign MS olarak kabul edilir.

bottom of page