top of page

TURQUALITY® Programı Kapsamına Alındık 

Dünya ilaç sektöründe global bir marka olma yolunda gururla ve emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’de sayılı ilaç firmasının dahil olabildiği Turquality programı kapsamına alındık.

Turquality nedir?


TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

303 görüntüleme

Comments


bottom of page