TURQUALITY® Programı Kapsamına AlındıkDünya ilaç sektöründe global bir marka olma yolunda gururla ve emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’de sayılı ilaç firmasının dahil olabildiği Turquality programı kapsamına alındık.

Turquality nedir?


TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bi