top of page

Acerca de

Renal Hücreli Karsinom*

Renal Hücreli Karsinom Nedir?

Renal hücreli karsinom, yetişkin böbrek kanserlerinin yaklaşık %85’ini oluşturan en yaygın türüdür. Bu kanser türü, böbreğin filtrasyon sistemini oluşturan proksimal renal tübüllerde gelişir.

Renal Hücreli Karsinomun Görülme Sıklığı Nedir?

Renal hücreli karsinom, tüm yetişkin kanser türlerinin %2-3’lük bir kısmını oluşturur. Dünya genelinde 2020 verilerine göre şu anda 431.000 kişi böbrek kanseri tanısı almışken, renal hücreli karsinom bunların yaklaşık %85’inin oluşturur. Erkeklerde görülme sıklığı kadınlara göre daha fazladır.

Renal Hücreli Karsinomun Semptomları Nelerdir?

Renal hücreli böbrek kanseri olan birçok hasta hastalığın geç evrelerine kadar semptom göstermezler. Görülebilecek semptomlar ise;

 • İdrarda kan

 • Sırtta veya vücudun yan bölgesinde ağrı ya da baskı

 • Karında şişlik

 • Anemi(kansızlık)

 • Halsizlik

 • Yüksek tansiyon

 • İştah kaybı

 • Açıklanamayan kilo kaybı

 • Enfeksiyona bağlı olmayan ateş

Renal Hücreli Karsinom Tanısı Nasıl Konulur?

Kanser tanısının yapılması için fiziki muayene ile birlikte çeşitli testler yapılır. Bu testler başlıca şunlardır:

 • Mikroskop altında incelenmek üzere, az miktarda dokunun çıkarılarak biyopsi yapılması

 • Kan ve idrar testleri

 • Bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR), sistoskopi, ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri

Renal Hücreli Karsinom Nasıl Tedavi Edilir?

Renal hücreli karsinom çoğunlukla cerrahi, hedefe yönelik tedavi, immünoterapi veya bu tedavilerin bir kombinasyonu ile tedavi edilir. Radyasyon tedavisi ve kemoterapi bazen kullanılır.

Hastanın genel fiziksel sağlığı ve tümör yayılımının derecesi veya evresi, renal hücreli karsinom tedavisinin temelini oluşturur.

 • Cerrahi: Tümörün ve çevresindeki bazı sağlıklı dokuların çıkarılması şeklinde uygulanır. Radikal, kısmi ya da laparoskopik ve robotik cerrahi şeklinde uygulanabilir.

 • Radyoterapi: Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili x-ışınlarının veya diğer parçacıkların kullanılmasıdır.

 • İlaç tedavisi: Sistemik tedavi, kanser hücrelerini yok etmek için ilaç kullanılmasıdır. Renal hücreli karsinom için kullanılan sistemik tedaviler başlıca; hedefe yönelik tedavi, immünoterapi ve kemoterapidir.

bottom of page