top of page

GN-037 Topikal Kremin Faz-1 Sonucları!


Şirketimiz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (GEN), büyüme, globalleşme ve inovasyon stratejileri doğrultusunda, yenilikçi bir araştırma ilacı geliştirme çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duymaktadır:

Formülasyonu GEN AR-GE laboratuvarlarımızda geliştirilen ve şirketimizin klinik araştırma geliştirme safhasındaki yenilikçi araştırma ilacı olan GN-037 topikal kremin sağlıklı gönüllülerde ve sedef (psoriasis) hastalarında gerçekleştirilen Faz 1 çalışmasında güvenli ve etkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarını içeren bilimsel makale dermatoloji alanında uluslararası önemli ve saygın bir dergi olan “Dermatology and Therapy” dergisi tarafından yayınlanmıştır.


Daha önce kamuoyu ile paylaştığımız üzere klinik geliştirme çalışmalarının bir sonraki aşamasında “Hafif ve orta şiddetli plak psoriasis tedavisinde kullanılan GN-037 kreminin klinik etkililiği ve güvenliliğinin değerlendirildiği çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel gruplu bir Faz 2 çalışması” başlıklı Faz 2 klinik çalışmasında hasta alımlarına ülkemizdeki 18 merkezde devam edilmektedir. Toplamda 190 hastanın dahil edilmesi planlanan bu Faz 2 çalışmada hasta alımının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacağı öngörülmektedir.


Sedef hastalığı her yaşta, çeşitli klinik biçimlerde ortaya çıkabilen, yineleyici, kronik bir deri hastalığıdır. Sedef hastalığının sıklığı farklı toplumlarda ve coğrafik bölgelerde değişiklik gösterir. Sedef hastalığının sıklığının genel popülasyonda %1,5-2 oranında olduğunu rapor edilmektedir. Sedef hastalarının %70-80’i sınırlı/lokalize hastalığa sahip olup yalnızca topikal tedavi ile yönetilmektedir. Bu yönüyle topikal tedavi, sedef hastalığı yönetimindeki en yaygın tedavi şeklidir. Mevcut bilgilere göre ülkemizde yaklaşık 1.300.000 sedef hastasının bulunduğu ve bu hastaların yaklaşık 900.000’inin topikal ilaçlarla tedavi edildiği tahmin edilmektedir.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

743 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page